Damga süresini doldurmuş ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayene müracaatı için son gün 29 Şubat

Muğla Sanayi ve Teknoloji il Müdürlüğü, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu kapsamında bulunan ölçü ve ölçü aletlerinden; 31/12/2023 tarihi sonu itibariyle damga süresini doldurmuş ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayeneleri için, kullanıcıları ocak ayının başından 29/02/2024 tarihi saat 23:59’a kadar ilgili kurum / kuruluşlara müracaat etmesi gerektiğini bildirdi.

Bu itibarla;
*Elektrik, Su ve Gaz Sayaçlarını dağıtım ağlarında kullanan, Kullanıcılar (Elektrik, Gaz Dağıtım Firmaları ile Belediyeler, OSB Yönetimleri, vb.) kullanımda olan sayaçların tamamını (Muayene Süresi Dolmamış Olanlar Dahil) Şubat ayının son mesai gününe kadar ilgili Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne bildireceklerdir,

*Şebekelerinde takılı olan 10 yılını doldurmuş elektrik, su ve doğalgaz sayaçları için; İlgili Belediye Başkanlıkları, Elektrik ve Doğalgaz Dağıtım Firmaları tarafından https://dijitalbakanlik.sanayi.gov.tr üzerinden Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü’ne, yapılır.

*Pazaryerlerinde kullanılmakta olan ve tartım kapasitesi 2000 kg ve altında olan III ve IV üncü sınıf Otomatik Olmayan Elektronik Tartı Aletleri ile Yay ve Elektronik Tertibatı Bulunmayıp tartım kapasitesi 2000 kg ve altında olan mekanik tartı aletlerinden; Masa terazileri, asma teraziler, Tek kollu kantarlar, ibreli terazi kullanıcılarının 29/02/2024 tarihi saat 23:59’a kadar ilgili Grup Merkezi Belediye Ölçüler ve Ayar Memurluklarına muayene başvurusunda bulunmaları,

*Akaryakıt istasyonlarında kullanılmakta olan Akaryakıt, LPG, CNG, Adblue, Tanker Sayaçları, Akaryakıt Hacim Ölçek Kapları, Lastik Hava Sayaçları, Aks Kantarı, Hassas Kütle Ölçüleri ve 5 kg’dan yukarı kütle ölçüleri, Hız İhlal Tespit Donanımları, Demiryolu Yük ve Sarnıçlı Vagonlar ile kapasitesi 2000 kg üzeri olan Otomatik Olmayan Tartı Aleti kullanıcılarının https://basvuruportal.tse.org.tr adresi veya e-devlet üzerinden 29/02/2024 tarihi saat 23:59’a kadar Türk Standartları Enstitüsü’ne (TSE) elektronik ortamda muayene başvurusunda bulunmaları,

*Otomatik Tartı Aletleri ile Grup Merkezi Belediye Ölçüler ve Ayar Memurluğu periyodik muayene yetkisi dışında kalan ve kapasitesi 2000 kg ve altında olan Otomatik Olmayan Tartı Aleti kullanıcılarının 29/02/2024 tarihi saat 23:59’a kadar Tartı Aletleri Yetkili Muayene Servislerine muayene başvurusunda bulunmaları,
*Egzoz Gazı Emisyon Ölçüm Cihazları ile Isı Sayaçları kullanıcılarının 29/02/2024 tarihi saat 23:59’a kadar ilgili Yetkili Muayene Servislerine muayene başvurusunda bulunmaları gerekmektedir.

*Bakanlığımızdan muayene ve damgalama yetkisi almış Yetkili Muayene Servislerine (http://msurapor.sanayi.gov.tr/) adresinden ulaşılabilir

* Kanuna aykırı hareket edenler hakkında ilgili Kanunun 15.nci maddesinin “c” bendine göre her bir ölçü aleti için 3.218,00 – 64.352,00TL arasında idari para cezası uygulanacaktır. İlgililerin cezalı duruma düşmemeleri, süresi içinde yasal sorumluluklarını yerine getirmeleri hususu;

KAMUOYUNUN BİLGİSİNE ÖNEMLE DUYURULUR.