Hazine taşınmazlarıyla ilgili önemli uyarı

Bodrum Kaymakamlığı’ndan yapılan yazılı açıklama ile hazine taşınmazlarının usulsüz olarak satılmaya ya da kiralanmaya çalışılıp bu yönde ilanlar verildiği, vatandaşların mağdrur olmamaları için herhangi bir alım satım yapmadan önce mutlaka kamu kurumlardan bilgi almaları gerektiği belirtildi.

Yapılan açıklamada “Özellikle son günlerde ilçemizdeki hazine taşınmazlarının, taşınmazları işgal edenler veya ilgisi olmayanlar tarafından usulsüzce adi evrak niteliği taşıyan alım/satım veya zilyetliğin devri sözleşmesi adları altında üçüncü şahıslara bedeli mukabilinde satıldığı veya kiralandığı, bu hususta ilan verildiği, kaymakamlığımızca yapılan çalışmalar ile muhtelif dilekçe ve şikayetler neticesinde tespit edilmiş bulunmaktadır. Hazineye ait taşınmazların (Hazinenin özel mülkiyetinde olan veya devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan/tescil harici) gayri resmi bir şekilde alım-satım/devir veya kiralama işlemlerine konu edilmesi sonucunda üçüncü şahısların mağdur olduğu, anlaşılmaktadır. Vatandaşlarımızın, adına düzenlenmiş Türkiye Cumhuriyeti tapusu olmadığı halde işgal etmiş olduğu hazine taşınmazlarını muhtar senedi, zilyetliğin devri sözleşmesi, satış senedi, kira sözleşmesi vb. gibi adlar altında hukuki geçerliliği olmadan 3. kişilere satıldığı veya kiralandığı, vatandaşların bu taşınmazların devir aldığını, satın aldığını veya kiraladığını düşünen bu kişiler ileride tapularını alacakları ümidiyle bu taşınmazlara büyük paralar ödemek suretiyle mağdur olduğu anlaşılmaktadır.” denildi.

Taşınmaz alım ve satımının ancak ilgili tapu müdürlüklerinde, tapu müdür veya yetkilisi huzurunda yapıldığına işaret edilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İlçemiz sınırları dahilin de bulunan hazineye ait taşınmazlar Bodrum Milli Emlak Müdürlüğü tarafından yönetilmekte olup, muhtarlar veya diğer şahıslar tarafından hazine taşınmazlarının “Zilyetliğin Devri” adı altında devri, alım-satımı veya kiralanması hiçbir şekilde yapılamaz. Hazine taşınmazlarını satın almak, kiralamak veya irtifak hakkı/kullanma izni tesis etmek isteyenlerin Milli Emlak Müdürlüğüne müracaat etmesi gerekmektedir. İleride telafisi imkânsız sonuçlar doğurarak mağduriyetlerin yaşanmaması için tüm vatandaşlarımızın bu yukarıda belirtilen hususlara hassasiyetle riayet etmeleri kendi menfaatlerine olacaktır. Ayrıca, tüm bu gayri resmi işlemlere teşebbüs ettiği tespit edilenler hakkında gerekli cezai müeyyidelerin uygulanması için Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde kaymakamlığımızca suç duyurusunda bulunulmaktadır. Hazine taşınmazlarının işgale uğradığının tespiti halinde ise 2886 sayılı Yasanın 75. Maddesine göre mülki amirden tahliyesine yönelik işlem tesis edilecektir. Milli Emlak Müdürlüğü’nün dışında herhangi bir satış ve kiralama işlemi yapılamayacağından arazi, konut, arsa, beach clup, bina, vs. adı altında herhangi bir alım satım yapılmadan önce mutlaka kamu kurumlardan bilgi alınmasını önemle rica ederiz.”